KAMAR PIDA LYRICS – MANJU NAUTIYAL

KAMAR PIDA LYRICS - MANJU NAUTIYAL

Garhwali song KAMAR PIDA LYRICS sung by MANJU NAUTIYAL. Music is given by Rajveer Gusain and Lyrics written by MANJU NAUTIYAL.

Singer MANJU NAUTIYAL
Music Rajveer Gusain
Song Writer MANJU NAUTIYAL

KAMAR PIDA Lyrics

ये बोई म्यारा कमर पिड़ा
ये बोई म्यारा कमर
ये बोई म्यारा कमर पिड़ा
ये बोई म्यारा कमर पिड़ा

रम झम बाजार का पिड़ा
ये बोई म्यारा कमर पिड़ा
रम झम बाजार का पिड़ा
ये बोई म्यारा कमर पिड़ा
ये बोई म्यारा

ये बोई म्यारा कमर पिड़ा
कनी होंदी मसूल की पिड़ा
ये बोई म्यारा कमर पिड़ा
कनी होंदी मसूल की पिड़ा

ये बोई म्यारा कमर पिड़ा
कनी होंदी मसूल की पिड़ा
ये बोई म्यारा कमर पिड़ा
कनी होंदी मसूल की पिड़ा

ले घिया बुआरी मणि
ले बुआरी जाली मणि
ले घिया बुआरी मणि
ले बुआरी जाली मणि

ले बुआरी
ले बुआरी जाली मणि
ले घिया बुआरी मणि

ये बोई म्यारा कमर पिड़ा
ताई पीड़ा भी ना जाणी
ये बोई म्यारा कमर पिड़ा
ताई पीड़ा भी ना जाणी

ये बोई म्यारा कमर पिड़ा
ताई पीड़ा भी ना जाणी
ये बोई म्यारा कमर पिड़ा
ताई पीड़ा भी ना जाणी

ले द्वारा लाई कड़ी
ले द्वारा लाई कड़ी
ले द्वारा लाई कड़ी
ले द्वारा लाई कड़ी

ले द्वारा
ओहो, ले द्वारा लाई कड़ी
ले द्वारा लाई कड़ी

ना उठाई घासा गडोरी
चट रे स्टको पड़ी
ना उठाई घासा गडोरी
चट रे स्टको पड़ी

ना उठाई घासा गडोरी
चट रे स्टको पड़ी
ना उठाई घासा गडोरी
चट रे स्टको पड़ी

ले कुटी पीसी लाई
ले कुटी पीसी लाई
ले कुटी पीसी लाई
ले कुटी पीसी लाई

ले कुटी
हाये, ले कुटी पीसी लाई
ले कुटी पीसी लाई

मेरो रै सटको पड़ी
लमा दायणी बुलाई
मेरो रै सटको पड़ी
लमा दायणी बुलाई

लमा दायणी बुलाई
चट दायणी बुलाई
लमा दायणी बुलाई
चट दायणी बुलाई

ले चूबी जालो कांडो
ले चूबी जालो कांडो
ले चूबी जालो कांडो
ले चूबी जालो कांडो

ले चूबी
ले चूबी जालो कांडो
ले चूबी जालो कांडो

मेते होनी हाई दुयाई
सट कोनी निकाल ठंडो
मेते होनी हाई दुयाई
सट कोनी निकाल ठंडो..

मेते होनी हाई दुयाई
सट कोनी निकाल ठंडो
मेते होनी हाई दुयाई
सट कोनी निकाल ठंडो