Light in the darkness – Swedish Lucia Tradition 

Light in the darkness Lyrics - Swedish Lucia Tradition

SingerSwedish Lucia Tradition

LUCIA SONG LYRICS – SWEDISH

Natten går tunga fjät runt gård och stuva.
Kring jord som sol’n förlät, skuggorna ruva.
Drömmar med vingesus under oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.

Trollsejd och mörkermakt ljust du betvingar,
signade lågors vakt skydd åt oss bringar.
Drömmar med vingesus, under oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.

Stjärnor som leda oss, vägen att finna,
bli dina klara bloss, fagra prästinna.
//Drömmar med vingesus, under oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.

LYRICS OF THE LUCIA SONG – ENGLISH TRANSLATION

Night walks with a heavy step
Round yard and house,
As the sun departs from earth,
Shadows are brooding.
Dreams of wings rustling over us in prophesy,
Light your white candles, Saint Lucia.

Spells and dark powers, with light you subject.
Guard of the blessed flames, protection for us brings.
Dreams of wings rustling over us in prophesy,
Light your white candles, Saint Lucia.

Stars that lead us, the way to find,
become your clear flares, fair priestess.
Dreams of wings rustling over us in prophesy,
Light your white candles, Saint Lucia.